Näin tuemme kirjailijaa 


Olemme mukana suunnittelemassa kirjaa alusta asti. Autamme kappalesuunnitelmassa, käsikirjoituksessa ja aikataulun laatimisessa.


Kirjoittaminen on suurimmaksi osaksi yksinäistä puurtamista. Me pidämme välietappien avulla huolen siitä, että etenet kohti maalia.


Deadline Kustannuksella on hyvät verkostot ja yhteydet mediaan. Jokaisen kirjan markkinointi on meille tärkeää. Olemme aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa.
 


Tarjoamme tuen kirjamatkasi varrelle kustannustoimittajan muodossa. Saat käyttää tarjoamaamme kustannustoimittajan apua lähes niin paljon kuin haluat ja tarvitset. Kun kirjasi ilmestyy, pyrimme tuomaan teostasi esille tasaisin väliajoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ideoimme kanssasi mielellämme myös mahdollisista jatkoprojekteista.